کشف سه کیلو مواد مخدر توسط مرزبانی اردبیل از خودروی سمند

به گزارش روابط عمومی مرزبانی استان اردبیل سرهنگ طاهری فرمانده مرزبانی استان اردبیل گفت: پس از کسب اخبار مردمی مبنی برقاچاق مواد مخدر توسط باندی متشکل از چند نفر که قصد انتقال مواد با خودروی سمند از مرکز کشور به استان اردبیل را دارند موضوع با پشتیبانی... 

همه اخبار