مراکز اقامتی فرهنگیان مشگین شهر افزایش یابد

مشگین شهر-خیاونیوز: سید حمید عباداللهی  در حاشیه بازدید از مراکز اقامتی فرهنگیان مشگین شهر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مدارس و مراکز اقامتی فرهنگیان این شهرستان از آمادگی مطلوبی برای استقبال از مسافران تابستانی برخوردار است. وی افزود: با افزایش... 

همه اخبار