خیاو نیوز:

مراسم استقبال از خیرین دبیرستان ادب تهران / دستان کوچک اما پرسخاوت دانش آموزان

خیاو نیوز:اعضای هیات مدیره بنیاد مهرجویان ، مدیریت آموزش و پرورش مشکین شهر ، معاونت آموزش ابتدایی به همراه کارشناسان و اولیای دانش آموزان و عوامل اجرایی دبستان شاهد و تعدادی از اعضای خیرین مدرسه ساز از دانش آموزان خیر دبیرستان ادب تهران  استقبال کردند دستهای... 

همه اخبار