نماینده مشگین شهر:

سد احمدبیگلو از ردیف اعتبارات ملی استفاده می‌کند

مشگین شهر-خیاونیوز: یونس اسدی عصر امروز در جریان بازدید از مراحل اجرای این طرح اظهار داشت: باید در کمترین زمان عملیات احداث این سد با توجه به تزریق منابع اعتباری ملی تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد تا بخشی از نیازهای آبی این منطقه برطرف شود. وی تصریح... 

همه اخبار