سرعت گیر های مجازی در مشگین شهر+عکس

سرعت گیر های مجازی در مشگین شهر+عکس طهماسبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی مشگین شهر از ایجاد سرعت گیر های مجازی در سطح خیابان های مشگین شهر خبر داد  

همه اخبار