رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مشگین شهر

۲۴۵ پرونده تخلف در مورد نانوایان داریم / با متخلفان برخورد می شود

خیاونیوز: علیرضا فروضات رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مشگین شهر  با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: بنا به تصمیم مسئولان استانی در شهرستان مشگین شهر و سایر شهرستان های استان شاهد افزایش قیمت انواع نان در نانوایی... 

همه اخبار