حرکت ابتکاری آقای فرماندار(عکس)

در بدو ورود فرماندار مشگین شهر به نمایشگاه مبلمان و لوستر درحالی که میزبانان قصد داشتند تا به افتخار ورود وی   گوسفندی را قربانی کنند، ابراهیم امامی مانع از این کار شد. به گزارش خیاو نیوز چندی پیش معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز در چنین اقدامی... 

همه اخبار