با دعوت از طراحان پل معلق مشکین شهر

پل معلق مشکین شهر الهام بخش بزرگترین پل معلق کشور در بام لرستان

در حالی که طراحان و مجریان پل معلق اعلام کرد بودند پس از احداث این پل، ۱۰ شهر در کشور متقاضی ساخت پل معلق شدند اما ما می خواهیم این برند چندین سال متعلق به مشکین شهر باشد، محمد اصلانی معاون عمرانی استاندار لرستان از احداث بزرگترین پل معلق کشور در یک... 

همه اخبار