کارگران مشگین شهری تجلیل شدند

خیاو نیوز: جانشین فرماندهی انتظامی مشگین شهر در این آیین گفت: کارگران باید همواره به عنوان قشری زحمت کش و تاثیرگذار در جامعه مورد حمایت و توجه قرار بگیرند. سرگرد اسماعیل ترابی افزود: کارگران ایران اسلامی نشان داده اند که از اوایل شکل گیری انقلاب اسلامی... 

همه اخبار