قلم جوهرش خشک نمی شود

خیاونیوز-سینا اسدی: چند صباحی است که اینجانب به دلیل ادای امر مقدس سربازی،به دور از تغییر و تحولات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و … شهرستان می باشم،که این نیز خود توفیقی اجباری بود در سنگری دیگر از سنگرهای ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که به برکت خون شهیدان... 

همه اخبار