نوبت شما

پاسخ دهید/ آیا اسدی قدرت سیاسی و نفوذ بالایی در بدنه دولت دارد؟

خیاو نیوز: از زمان به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، و به واسطه ی آن ارتباط نزدیک نماینده مشگین شهر با اعضای کابینه ی دولت (بر اساس شواهد و قرائن) شهرستان مشگین شهر در طول این مدت توانسته سهم بسزایی را در اعتبارات کشوری داشته باشد. عده ی بر این باورند که... 

همه اخبار