جاده مشگین‌شهر – اردبیل قتلگاه است

مشگین شهر-خیاو نیوز: صفر جعفرزاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خیاونیوز اظهار داشت: متأسفانه کمربندی و کل جاده‌های منتهی به شهرستان مشگین‌شهر قتلگاه است و ما از وزیر محترم راه و شهرسازی که برخاسته از این دیار است، انتظار داشتیم که حداقل با جدیت این... 

همه اخبار