با حضور فرماندار مشگین شهر:

مانور صفر در شهرستان مشگین شهر برگزار شد

خیاو نیوز: به منظورارزیابی عملکردنیروهای امدادی شهرستان مشگین شهر امروز مانورصفربرگزارشد. در این مانور فرماندار و رئیس مدیریت بحران شهرستان با حضور در محل وقوع تصادف فرضی از نزدیک عملکرد نیروهای امدادی شهرستان را ارزیابی کردند. در این مانور امامی... 

همه اخبار