برای اولین بار

پسته تولیدی ارشق راهی بازار شد

خیاو نیوز:در مراسمی که عصر امروز در تجلیل از باغداران نمونه در ارشق برگزار شد، بخشدار ارشق اظهار کرد: با توجه به مرغوبیت اراضی بخش ارشق و استقبال خوبی که باغداران انجام دادند، کشت و تولید محصول پسته و باغات مورد نظر انجام شده و این فعالیت زمینه توانمندسازی... 

همه اخبار