در پاسخ به یادداشت 23 آذر سردبیر خیاونیوز:

جوابیه فرماندهی انتظامی شهرستان مشگین شهر به یک خبر

خیاونیوز: فرماندهی انتظامی شهرستان مشگین شهر-پلیس راهور در تاریخ ۲۹ دی ماه با ارسال جوابیه ای همراه با چند برگ مدرک و استشهادیه محل درمورد یادداشتی تحت عنوان “گره گشایی ترافیک شهری با کدامین زیر ساختها؟ / اقتصاد مردم در چنگال جرثقیل ها / قوانینی... 

همه اخبار