یادداشتی از دکتر فرزاد جهان بین:

امیر المومنین در مورد مذاکره با معاویه چه گفت؟

گاهی به سیره پیامبر اسلام و امیرمومنان مواردی را نشان می دهد که در بدو امر قابل جمع به نظر نمی رسند و نیاز به تبیین دارد.از جمله این موارد نوع برخوردهایی است که رسول مکرم اسلام و علی(ع) در برخورد با دشمنان داشته اند.در زیر به نمونه هایی از این برخوردها اشاره... 

همه اخبار