بعد از گذشت چند روز :

اعتراض اهالی محلات جاده بارزیل ، غریبان و کوچه های مجاور به راه‌اندازی گرمخانه

به گزارش خیاونیوز گورستان بهشت زهرا در مشگین‌شهر در داخل محدوده شهری و منطقه مسکونی این شهرستان قرار گرفته بود که گاهاً در نیمه شب‌ها نیز صدای آه و ناله داغ دیدگان به گوش اهالی محل رسیده و زنان و کودکان را وحشت زده می‌کرد و مردم این محل ها نیز بارها... 

همه اخبار