عکس یادگاری خبرنگاران با فرماندار(عکس)

در حاشیه تجلیل از خبرنگاران در فرمانداری،فعالین رسانه ای و مطبوعاتی با فرماندار عکس یادگاری گرفتند از چپ: یوسف صفر زاده(مشگین رسا)- سینا اسدی(خیاو نیوز-فارس-وطن امروز)- جواد دهقانی ( خبرگزاری جمهوری اسلامی)- نجفقلی مشکبار(دو هفته نامه خیاو) غفار پارسا(حقیقت-ساوالان... 

همه اخبار