به قلم/اصغر محمدی نصر آبادی

مشگین شهر بهشت پرنده نگری!

خیاو نیوز/ اصغر محمدی نصر آبادی: دیرگاهی است که با بروز بحران کم آبی و اوضاع قاراشمیش جوی ناشی از دست درازی بیش از حد بشر در طبیعت و به تبع آن مشکلات فرارو که دامنگیر شهر و کشورمان شده است و نبود توجیه اقتصادی فعالیتهای مرتبط با کشاورزی و دامداری ، مسئولین... 

همه اخبار