جانباز مشگین شهری پس از تحمل مشکلات جانبازی نزدیک به 26 سال:

حاج سید اکبر موسوی به یاران شهیدش پیوست

خیاو نیوز : حاج اکبر موسوی از فرماندهان و جانباز ۵۰ درصدی جنگ تحمیلی پس از تحمل نزدیک به ۲۶سال درد ناشی از جانبازی شب گذشته ۲۹ بهمن ماه به یاران شهیدش پیوست. این جانباز جنگ تحمیلی در منطقه  جنگی مجنون به علت اصابت ترکش از ناحیه  دست راست مجروح و قطع عضو... 

همه اخبار