شهردار مشگین شهر خبر داد:

حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران موجب خروج منطقه از رکود اقتصادی می شود

به گزارش خیاو نیوز،به نقل از خبرگزاری تسنیم با توجه به حمایت‌های دولت یازدهم از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، همکاری با سرمایه گذاران از اولویت های مهم شهرداری بوده و در این راستا ارائه زیرساخت ها به سرمایه گذاران و  همکاری با آنان تا جایی که در چارچوب... 

همه اخبار