شطرنج روحانی/ پلتیک مطهری/ وزارت فرهادی

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- همان گونه که پیش بینی می شد پنجمین گزینه رییس جمهور روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و دکتر محمد فرهادی با سابقه وزارت در دهه های ۶۰ و ۷۰ در دهه ۹۰ نیز وزیر شد. از نکات غافل گیر کننده... 

همه اخبار