بخشدار مرکزی مشگین شهر

پروژه تامین آب شرب مطمئن و بهداشتی آقبلاغ در حال اتمام است

مسعود عطایی بخشدار بخش مرکزی در گفتگو با خبرنگار مشکین سلام در خصوص مشکلات پیش آمده در آب شرب روستای آقبلاغ  اظهار داشت.  پروژه تامین آب شرب مطمئن و بهداشتی با منبع آب ۵۰۰ متر مکعبی  روستای آقبلاغ که از اعتبارات سال ۹۳ به مبلغ ۲۰۰ ملیون تومان تامین اعتبار... 

همه اخبار