اسدی، چرا “می گوید” در انتخابات حضور نخواهم داشت؟

 خیاو نیوز/سینا اسدی : یونس اسدی نماینده ۲ دوره مجلس شورای اسلامی از شهرستان مشگین شهر،در حالی از ۲ سال مانده به انتخابات دهمین دوره مجلس    شورای اسلامی در محافل عمومی رسما اعلام می کند که در انتخابات پیش رو شرکت نخواهم کرد،که تحرکات چند وقت اخیر اعضای... 

همه اخبار