در مشگین‌شهر و باغات انگور رخ داد

خسارت به تاکستان‌ها در دقیقه ۹۰/ باغداران به صندوق بیمه کشاورزی مراجعه کنند

به گزارش خیاو نیوز، در حالی تاکستان‌های معروف مشگین‌شهر که در تولید و عرضه انواع انگورهای آبدار شهرت عام و خاص هستند و این روزها در دقایق پایانی عمل‌آوری محصولات خود و در آستانه برداشت انگور دچار خسارت شدند که باغداران نگران تأمین نشدن خسارت خود هستند. سازمان... 

همه اخبار