تصاویر تکان دهنده از:

وضیعت نابسامان سرویس بهداشتی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر

خیاو نیوز:یکی از مهمترین نیازبهداشتی شهروندان که تقریبا ارتباط مستقیمی با توسعه ی سلامت ،گسترش توریسم و بهداشت عمومی جامعه دارد سرویس های بهداشتی می باشد به گزارش ایلقار نیوز :متاسفانه وضعیت سرویس های بهداشتی موجود در محوطه بیمارستان ولیعصر اسف بار... 

همه اخبار