پخش کردن شیرینی به خبرنگاران توسط شهردار(عکس)

پخش کردن شیرینی به خبرنگاران توسط شهردار(عکس)  

همه اخبار