تقی زاده با مهر مطرح کرد؛

«شیروان دره» شهر توریستی مشگین شهر مستعد ثبت جهانی

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: کوه سبلان یکی از هفت قطب گردشگری منتخب کشور در برنامه چهارم توسعه است. قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر قطب های گردشگری را محلی توصیف کرد که تاثیرات گردشگری آن محدود به یک استان نیست. وی افزود: به عنوان... 

همه اخبار