مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر

پرورش دهندگان شتر در مشگین حمایت می شوند

خیاو نیوز : مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر از حمایت این مدیریت از پرورش دهندگان شتر خبر داد. احمد شهریار در بازدید از روستای یوسف خانکندی مشگین شهر گفت: این روستا به عنوان تنها مرکز نگهداری و پرورش سنتی شتر در استان اردبیل است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته... 
بعد از پالم:

شیر وایتکس دار هم وارد بازار شد

خیاونیوز به نقل از مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: استفاده از آهک و مدفوع گوسفند در مراکز نگهداری شیر مشاهده نشده است. فرهاد پورفرضی صریح کرد: در پی برخی گزارشات مبنی بر استفاده از مواد نگه دارنده غیر مجاز در کارخانه ها و مراکز نگهداری شیر،... 

همه اخبار