تمامی شایعات پایان یافت:

پل معلق مملو از جمعیت شد/ استرس بی وصف مردم/گزارش تصویری

خیاو نیوز: به گزارش خبرنگار سایت،روز جمعه شهرستان مشگین شهر شاهد خیل عظیم گردشگرانی بود که با هدف تجربه ی عبور از پل معلق وارد این شهرستان شده بودند،ورود مسافرین به شهرستان و در این زمان از فصل سال در نوع خود بسیار بی نظیر بود. گردشگران به حدی زیاد بودند... 

همه اخبار