راهکارهای مهار ترافیک در توسعه شهر مشگین شهر بررسی شود

خیاونیوز: ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جمعیت مشگین شهر رو به افزایش است و افزایش جمعیت همراه با توسعه ناوگان حمل و نقل خواهد بود. وی افزود: علاوه بر افزایش ناوگان حمل و نقل شهری تمرکز فعالیت های تجاری در مرکز شهر در آینده می تواند زمینه... 

همه اخبار