یونس اسدی وصفر جعفر زاده در دیدار با وزیر مسکن و شهر سازی

خیاو نیوز : به گزارش خیاو نیوز به نقل از سایت اطلاع رسانی یونس اسدی نماینده مشکین شهر : نماینده مردم شهرستان مشکین شهربه همراه شهردار ودوتن ازاعضای شورای اسلامی مشکین شهر با اقای مهندس نیکزاد وزیر مسکن و شهر سازی دیدارو گفتگو کردند. دراین دیدار اهم مسائل... 

همه اخبار