فراخوان اولین جشنواره فیلم و عکس شهر من

خیاو نیوز:  شورای اسلامی و شهرداری شهرستان مشگین شهر با همکاری نهادهای فرهنگی، هنری در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی، هنری و به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقا سطح فرهنگ و بینش شهری مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ عمومی شهرنشینی اقدام به برگزاری نخستین جشنواره... 

همه اخبار