چه کسانی در مشگین شهر رد صلاحیت شدند/ اسدی،ملکی،عباسزاده تائید شدند

به گزارش خیاو نیوز،دیروز ستادهای انتخاباتی مشگین شهر تب شدید انتخاباتی را تجربه کردند،به طوری که شایعات جای واقعیات را گرفته بود و طرفداران کاندیدا روز پر استرسی را گذراندند. در تیررس شایعات اسدی،ملکی ، جعفرزاده و زین العابدین قرار داشتند به طوری که... 

همه اخبار