مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر

پرورش دهندگان شتر در مشگین حمایت می شوند

خیاو نیوز : مدیر جهاد کشاورزی مشگین شهر از حمایت این مدیریت از پرورش دهندگان شتر خبر داد. احمد شهریار در بازدید از روستای یوسف خانکندی مشگین شهر گفت: این روستا به عنوان تنها مرکز نگهداری و پرورش سنتی شتر در استان اردبیل است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته... 

همه اخبار