جوابیه امور آب و فاضلاب مشگین شهر به خبر سرازیرشدن فاضلاب مسکن مهر به خیابان

جوابیه امور آب و فاضلاب مشکین شهر به خبر سرازیرشدن فاضلاب مسکن مهر به خیابان نشریه محترم خیاونیوز موضوع : فاضلاب مجتمع های مسکونی برق با سلام و احترام عطف به خبر شماره ۲۵۲۵۴ مورخه  ۹۵/۲/۰۸در ارتباط با فاضلاب مجتمع های مسکونی برق اعلام میدارد: الف)شرکت... 

همه اخبار