کارشناس سکه شناسی و کتیبه خوانی:

بازخوانی یک خبر/بقعه موجود در مشگین شهر متعلق به شیخ حیدر نیست/ این بنای تاریخی به دوره ایلخانی در زمان ابوسعید بهادر خان باز میگردد

خیاونیوز : با بازخوانی کتیبه مقبره شیخ حیدر تاریخ دقیق ساخت این بنای تاریخی به دوره ایلخانی در زمان ابوسعید بهادر خان در سال ۷۳۱هجری –قمری رسید و مشخص شد این بنا در اصل مقبره شیخ حیدر نبوده و حدود یک قرن پیش از مرگ شیخ حیدر بنا شده است. تا به حال کسی از... 

همه اخبار