دکتر شامل رئیس دانشگاه آزاد اردبیل:

دوست داشتیم با دکتر روحی کارمان را ادامه دهیم / روحی به دلیل گرفتاری از قبول مسئولیت اجرایی خودداری کرد

به گزارش خیاو نیوز، به دنبال اجرای طرح تجمیع ۲ ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای محمد روحی عیسی لو، دکتر بهنام آزادی بعنوان رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان و عادل شاه ولیزاده به عنوان سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی واحد انتخاب و معرفی شدند. در جلسه معارفه... 

همه اخبار