اولین ماشین پلیس شاسی بلند در ایران (عکس)

به گزارش میزان، اولین ماشین پلیس شاسی بلند در ایران دیده شد.    

همه اخبار