سیدحامد عاملی/

شهرک ها و نواحی صنعتی مانع توسعه بخش صنعت استان اردبیل شده اند

به گزارش خیاونیوز ، سیدحامد عاملی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی مشگین شهر افزود: اعمال قوانین ناکارآمد ، کمبود زیرساخت های لازم ، نبود مدیریت مناسب و تحمیل هزینه های اضافی به صاحبان واحدهای تولیدی از جمله مشکلات شهرک های صنعتی استان است. وی... 

همه اخبار