۱۲۶ میلیون تومان از انتخابات بدهی داریم/ برخی سیاه نمایی کردند

خیاو نیوز: فرماندار مشگین شهر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: از زمانی که وارد فرمانداری شده ام با کوله باری از بدهی هایی که برای این اداره مانده است رو به رو شده ایم. وی گفت: تنها از انتخابات برگزار شده و حق الزحمه عوامل برگزار کننده انتخابات ما ۱۲۶... 

همه اخبار