به بهانه گوسفند خطاب دادن مردم توسط سلیم زحمت دوست + سند

ایلقار نیوز نوشت : در چند روز اخیر یکی از سایت های محلی اقدام به انتشار دل نوشته های سلیم زحمت دوست کرد که در این نوشته اگر چه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بدو پیدایش بود اما با چاشنی توهین نیز همراه بود در این نوشته که مردم گوسفند، نمایندگان... 

همه اخبار