معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان اردبیل

خانه تخصصی سفال در مشگین شهر راه اندازی می‌شود

علیرضا دباغ عبداللهی در حاشیه برنامه ریزی اجرای این طرح گفت: در حال حاضر کارگاه تولید سفال از مرحله تولید گل در مشگین شهر دایر است که پتانسیل لازم برای ایجاد خانه تخصصی را دارا است. وی با تاکید به مطالعه و برنامه ریزی جهت راه اندازی این طرح، افزود: با پرداخت... 

همه اخبار