سرپرست دانشکده کشاورزی مشکین شهر :

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی بیوتکنولوژی در دانشکده کشاورزی مشگین شهر

به گزارش خیاونیوز ، دکتر آیدین عزیزپور در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های ویژه استان اردبیل و به خصوصشهرستان مشگین شهر در حوزه کشاورزی وضرورت رویکرد علمی به مسائل این حوزه، آزمایشگاه­های تخصصی بیوتکنولوژی وسرولوژی... 

همه اخبار