فرماندار مشگین شهر:

برخی با استفاده از نام سد ها و قیچی و روبان پز می دهند!

خیاو نیوز:   ابراهیم امامی در جلسه فعالین ستادهای مردمی دکتر روحانی با اشاره به بدهی سدهای معیشتی در شهرستان گفت : برخی با استفاده از نام  سدها و قیچی و روبان پز می دهند در حالی که فشارش بر روی ما می افتد! امامی پیش از این نیز در مورد بدهی ۸ میلیاردی که... 
نماینده مشگین شهر:

سد احمدبیگلو از ردیف اعتبارات ملی استفاده می‌کند

مشگین شهر-خیاونیوز: یونس اسدی عصر امروز در جریان بازدید از مراحل اجرای این طرح اظهار داشت: باید در کمترین زمان عملیات احداث این سد با توجه به تزریق منابع اعتباری ملی تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد تا بخشی از نیازهای آبی این منطقه برطرف شود. وی تصریح... 

همه اخبار