سخنگوی شورای شهر:

اعتباری تخصیص نیافته/مسئولین دروغ می گویند/هیچ استخدامی نداشته ایم

خیاو نیوز:  قربان پناهی سخنگوی شورای اسلامی شهر در تشریح عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر و گزارش برنامه های آتی با پوزش از شهروندان در تاخیر اطلاع رسانی بدلیل مشکلات پیش آمده به خبرنگار خیاو نیوز گفت :وظیفه خادمان ملت در وهله اول اطلاع رسانی فعالیتهای... 

همه اخبار