۵ دوره آموزشی نمازشناسی تا پایان سال در استان اردبیل برگزار می شود

خیاونیوز: رئیس ستاد اقامه نماز استان اردبیل، گفت: دوره آموزشی فعالین اقامه نماز در مشهد مقدس و ۵ دوره آموزشی نمازشناسی تا پایان سال در استان برگزار خواهد شد. شکرالله عبدی، رئیس ستاد اقامه نماز استان اردبیل، اظهار کرد: دوره آموزشی فعالین اقامه نماز... 

همه اخبار