بازخوانی بیانات رهبری در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی

خیاو نیوز: «در قضیه‌ ۹ دی سال ۸۸ یک نکته اساسی است و آن نکته برمی‌گردد به هویت انقلاب و ماهیت انقلاب. یعنی همان روحی که حاکم بود بر اصل انقلاب ما و آن حضور عظیمِ بی‌نظیرِ تاریخی در سال ۵۷، همان روح در ماجرای ۹ دی نشان داده شد.» به گزارش ایسنا این بخشی از... 

همه اخبار