در سامرا چه خبر است؟ (+عکس)

این روزها هر که به عشق حسین (ع) اربعینی شده و راهی جاده های پر دست انداز عراق، تلاش می کند ، زیارت ائمه معصومین، عسکریین را جا نیاندازد؛ امامینی که ماه ها در محاصره تکفیری های تروریست قرار داشتند و بارها گنبد و بارگاهشان هدف خمپاره و بمب و موشک قرار گرفته... 

همه اخبار