تجمع اعتراضی تاکسیرانان مشگین شهری

مشگین شهر-خیاونیوز: به گزارش خیاو نیوز به نقل از مشگین رسا بیش از ۳۰۰ دستگاه تاکسی عمومی در سطح شهر مشکین شهر مشغول بکار هستند و شورای محترم این شهر خواستار سازماندهی این تاکسی ها در خطوط مشخص شدند اما از انجا که این تعداد تاکسی موجود در سطح مشکین شهرتاکنون... 

همه اخبار